Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Předmětem činnosti organizace je:

 1. Správa, péče a rozvoj veškerých staveb, pozemků, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví zřizovatele
 2. Výroba tepla
 3. Rozvod tepla
 4. Zastupování zřizovatele ve správním řízení před místně příslušným stavebním úřadem
 5. Správa a údržba nemovitostí jiných vlastníků
 6. Ubytovací služby
 7. Uzavírání nájemních a jiných smluv
 8. Provozování letního koupaliště
 9. Provozování veřejných WC
 10. Čištění města a zimní údržba
 11. Odvoz komunálního odpadu, provozování sběrného dvora odpadů
 12. Nakládání s odpady
 13. Údržba veřejné zeleně a ostatních ploch
 14. Údržba a provoz veřejného osvětlení a hodin
 15. Správa a údržba městských pohřebišť
 16. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 17. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 18. Přípravné práce pro stavby
 19. Poskytování technických služeb
 20. Silniční nákladní motorová doprava

 

Moravský Krumlov